Home

DISCLAIMER

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van gebruikers van het internet, waarbij het niet is toegestaan de site en/of foto's en videoclips te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de sitebeheerder is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
De beheerder cq. te naamgestelde van dit domein onthoudt zich van elke verantwoordelijkheid met betrekking eventuele acties en gevolgen van en door bezoekers/derden na het verkrijgen van informatie via dit domein. Dit domein dient alleen als informatiepunt voor geïnteresseerden.


_________________________________

And short, in plain English...
Don't copy these pages, or parts of it, and use it in any commercial product.
I did my best to make this information accessible through the internet with the help of many, who shared their photos and info.
Contact me if you have a specific request concerning the website.

Keep it sane and don't use any of the information to try and dismantle a grenade or similar. If you do, don't blame me for loss of limbs. Only trained experts have the right to die trying. Think!